ÁSZF - Extreme SE

ÁSZF

 

 

Kedves Résztvevők, Szülők!

 

A Kihívás Extrém Iskolai- és Szabadidősport Egyesület a windsurf szakosztálya táboraiban való részvétellel és a windsurf-oktatással kapcsolatos információkat, szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket az alábbi részvételi szabályzatában foglalja össze.

 

Kérjük, olvassa(k) el figyelmesen!

 

 

A SurfGuru Windsurf School részvételi szabályzat

 

A jelen szabályzat a Szervező és a Táborok Résztvevői, illetve Törvényes képviselőik közötti jogviszonyra, a jelen szabályzat mint általános szerződési feltételek alapján nyújtott szolgáltatásnyújtásra, táboroztatás szervezésére, lebonyolítására terjed ki. Személyi hatálya a Szervezőkre, a Táborozókra és Törvényes képviselőikre is kiterjed.

 

Az általános szerződési feltételek részét képezik a Szervező egyéb dokumentumaiban, így a házirendben, illetve a honlapján a táborozásról hirdetett feltételek is.

 

 

 1. Fogalmak:

 

Szervező(k): a tábor szervezője. Adatai:

 

Név: Kihívás Extrém Iskolai- és Szabadidősport Egyesület

Rövid név: Kihívás Extrém SE

Székhely: 1238 Budapest, Kő u. 14/B.

Nyilvántartási szám: 01-02-0011574

Adószám: 18187805-1-43

Bankszámlaszám: OTP Bank 11709002-29903524

IBAN: HU58 11709002-29903524-00000000

SWIFT/BIC: OTPVHUHB

 

Kapcsolattartó:

Horváth Imre 06/209-413-403, imi@surfguru.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő-Péntek 8.00-16.00

 

Táborozó vagy Résztvevő: a Szervező által szervezett programokon (a Táborban és a tanfolyamokon) részt vevő, kiskorú vagy nagykorú személy. Cselekvőképtelen az a Táborozó, aki a Jelentkezési Adatlap kitöltésekor nem töltötte be a 14. (tizennegyedik) életévét, vagy betöltötte ugyan, de cselekvőképességét kizárták. Korlátozottan cselekvőképes Táborozó az, aki a Jelentkezési Lap kitöltésekor a 14. (tizennegyedik) életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen táborozó esetén, ahol a jelen részvételi feltételek Táborozót vagy Résztvevőt említenek, az automatikusan értendő a Szülőre vagy Törvényes képviselőre is.

 

Szülő vagy Törvényes képviselő: a Szervező által szervezett táborokra jelentkező korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy (kiskorú) törvényes képviselője. Ahol a jelen szabályzat Szülőt említ, az automatikusan értendő a Törvényes képviselőre is.

 

Felek: Szervező, Szülő és Táborozó együttesen.

 

Tábor: A Szervező által nyaranta, előre meghatározott turnusokban bejárós és bentlakásos tábori rendszerben szervezett windsurf oktató- és szabadidőtábor.

 

 

 1. A táborról és oktatásról

 

A Szervező nyaranta, előre meghatározott turnusokban bejárós és bentlakásos tábori rendszerben windsurf oktató- és szabadidőtábort szervez az érdeklődő gyermekek illetve családok, felnőttek számára, melyben való részvételt a jelen feltételek szerint biztosítja a Táborozók részére.

 

A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a http://www.extrem-se.hu/szorftabor internetes weboldalon.

 

A részvétel előfeltételei:

 • legalább betöltött 5. életév és bentlakásos tábor esetén alapfeltétel az önálló tisztálkodás és étkezés képessége.
 • megfelelő egészségi állapot. Az egészségügyi állapotra vonatkozó nyilatkozatot a jelen szabályzat mellékletét képező egészségügyi nyomtatványban foglaltak szerint teszi meg a Táborozó illetve törvényes képviselője. A folyamatos kezelést igénylő betegségekben szenvedő táborozókat csak előre megbeszélés alapján és a szülői együttműködéssel kiegészítve vállaljuk.
 • jelen részvételi szabályzat és a tábor házirendjének elfogadása, melyet a jelentkezési lap kitöltésével tanúsít a Táborozó, illetve szülei.
 • a tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentum (egészségügyi nyilatkozat, és egyéb, a weboldalon írt dokumentum, feltétel, stb.) eljuttatása a Szervező részére.
 • a részvételi díj befizetése a Szervező részére a választott turnus kezdete előtt a jelen általános szerződési feltételek 3-4. pontjában írtak szerint.

 

Turnusok: (a honlapon meghirdetett időpontokra választhatók)

 

Az egyes turnusok minimum 6 fő jelentkezése felett indulnak el.

 

A tábori turnusok kezdő-és záró időpontjait részletesen a honlapon meghirdetett aktuális szörftábori tájékoztató tartalmazza.

 

A táborok az időjárási viszonyoktól függetlenül indulnak és zárulnak. Amennyiben az időjárás miatt a gyakorlati oktatás nem megtartható, más alternatív programokkal helyettesítjük, mely ugyanúgy a tábor részét képezi, így a későbbiekben nem áll módunkban órákat biztosítani.

 

Amennyiben a tábor végén a gyermek átvétele az itt írt időponthoz képest a törvényes képviselőnek felróhatóan késik, úgy az ebből eredő többletköltséget köteles megfizetni.

 

Oktatás

 

A résztvevők a szolgáltatásokat a teljes részvételi díj befizetése után vehetik igénybe. A részvételi díj az oktatásokat, programok díját egyaránt tartalmazza. Az oktatás elméletben és gyakorlatban, vízen és szárazföldön is történik, teljesen kezdőtől haladó szintig, napi 2×2 órában, melynek a turnus folyamán való napi-heti elosztása az időjárás függvényében a Szervező joga. A Szervező garantálja, hogy a turnusok heteire vetítetten oly módon szervezi szörf oktatási óráit, hogy valamennyi, az adott tudásszint eléréséhez szükséges elméleti és gyakorlati óráját megtartja. Az elmúlt 15 éves tapasztalatai szerint még kedvezőtlen időjárás esetén is minden turnusban elérhető volt a résztvevők számára az alap szörftudásnak megfelelő tudásszint.

Minden megkezdett táborozás és oktatási óra fizetési kötelezettséggel jár – a tanuló által igényelt pihenő időket, illetve a késéseket nem tudjuk figyelembe venni. Nem lehetséges órákat másik turnus alatt pótolni.

 

Az oktatáshoz a szükséges windsurf felszereléseket a Szervező biztosítja, beleértve hűvösebb idő esetére a neoprén ruházatot.

 

A programok helyszíne:

 

A szörftáborok helyszíne(it) a honlapon meghirdetett aktuális szörftábori tájékoztató tartalmazza.

 

Az Üdülő szabályainak betartása a programok résztvevőire kötelező!

 

Az üdülő aktuális házirendje a Hethland Üdülő honlapján elérhető. (https://hethland.hu/ )

 

 

 1. Részvételi díj:

 

Az aktuális részvételi díjak a Szervező honlapján közzétett tájékoztatóban találhatóak.

 

A részvételi díj a táborok típusa szerint tartalmazza a szállást, az ellátást, az oktatást, a 0-24 órás felügyeletet és a szükséges felszereléseket (sporteszközök, ruházat stb.) A részvételi díj nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, mely táboronként eltérő lehet és a tábor helyszínén készpénzben fizetendő. Jelenleg a kiskorúak szállása mentes az idegenforgalmi adó alól.

 

Táboraink részvételi díjának megfizetésére az alábbiak szerint van mód:

 

 • Támogatásként nyújtott táborozás:

 

Egyesületünk sikeres működését első sorban támogatóinknak köszönhetjük. Civil pályázati forrásokból, természetes és jogi személyek támogatásaiból működtetjük táborainkat, fedezzük azok kiadásait, így tudunk segítséget nyújtani a gyerekek színvonalas nyári táborozásához. Kérjük, hogy amennyiben módja van rá, támogassa Egyesületünket, hogy minél több gyerek szerezhessen táborainkban életre szóló élményeket!

 

Felajánlásukat, támogatásaikat egy gyerek táborozási költségeinek fedezésére (vagy ennek többszörösére) várjuk és kérjük, és banki átutalás, közvetlen banki befizetés vagy készpénz formájában tudjuk fogadni. Természetesen, egy támogató több gyerek táborozását is szponzorálhatja, de a támogatásokat a táborozók személyétől függetlenül fogadjuk; nevesítés nélkül. Dönthet azonban a támogató a támogatás összegének meghatározásakor arról, hogy pl. egy gyerek teljes heti, bentlakásos táborozását, vagy akár bejárós oktatását támogatja, étkezéssel együtt vagy anélkül – mindezek a lehetőségek megtalálhatók az aktuális részvételi díjainknál, a Szervező honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Kérjük, hogy az utalásnál a „Közlemény” rovatba csak ennyit írjon: „TÁMOGATÁS”.

 

A befizetésekről támogatási igazolást állítunk ki.

 

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett / Szervező: Kihívás Extrém SE

Bankszámlaszám: OTP Bank 11709002-29903524

IBAN: HU58 11709002-29903524-00000000

SWIFT/BIC: OTPVHUHB

Közlemény: Támogatás

 

Felmerülő kérdések esetén keressen bennünket bizalommal, egyesületünk munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre:

 

 • Támogatással nem rendelkező résztvevőinknek a táborozás teljes költségét mint részvételi díjat szükséges előzetesen megfizetnie a Szervező részére, a fent megadott adatok szerint.

 

 

Mindkét esetben a turnus és a táborhely foglalásához szükséges a részvételi díj első részletének mint előlegnek a készpénzben vagy átutalással történő előzetes megfizetése. Támogatott táborozás esetén ez felel meg a táborozók által fizetendő táborozási díjból az önrész összegének, míg a tábordíj maradék részét a kapott támogatásokból fedezi az Egyesület.

 

Az előleg szolgálja egyszersmind a Táborozó helyének és szállásának lekötését a táborban, adminisztratív költségeinket illetve a szükséges eszközbeszerzések, szolgáltatások megrendelésének előlegezését, így annak visszatérítésére a választott időpont előtt 14 napon belüli lemondás esetén már nincsen mód.

 

Az előleg összegét a honlapon meghirdetett aktuális szörftábori tájékoztató tartalmazza.

 

A befizetések akkor minősülnek teljesítettnek, amikor azok maradéktalan összege megfizetésre került a Szervező számára, vagy jóváírásra került bankszámláján. Devizában indított átutalások estén kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az átutalás teljesítésért a tranzakciókban résztvevő bankok meghatározott költséget számíthatnak fel. Ezért a maradéktalan fizetés érdekében a költségviselési módok közül a Megbízó általi költségviseléseket szükséges választani.

 

A befizetett összegekről a Szervező számlát vagy támogatási igazolást állít ki, ezért kérjük a pontos adatok megadását a jelentkezési lap kitöltésekor!

 

A részvételi díjból az előleget meghaladó hátralék befizetése nem támogatott táborozás esetén a választott turnus kezdetét megelőző napig átutalással vagy a helyszínen készpénzben lehetséges. A befizetett részvételi díjról a Szervező számlát állít ki a jelentkezési lapon megadott adatok szerint, és haladéktalanul megküldi azt. Támogatott táborozás esetén az előleget/önrészt meghaladó táborozási költségeknek kell a befizetett támogatásokból rendelkezésre kell állni a választott turnus kezdetéig.

 

A résztvevők a Táborozást megkezdeni, a Szervezők által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni csak a teljes részvételi díj befizetése illetve az önrészből és támogatásokból való teljes kiegyenlítése után jogosultak.

 

Amennyiben a tábor kezdetéig a teljes részvételi díj megfizetése nem történik meg, a Szervező a táborra való jelentkezést lemondottnak tekinti és az 5. pont szerint jár el.

 

Kedvezmények:

 

Szörftáboraink részvételi díjából többféle kedvezményt is biztosítunk (pl.: testvérek, visszatérők, stb…) melyekről a honlapon meghirdetett aktuális szörftábori tájékoztatóból informálódhat. A kedvezmények nem halmozhatók, viszont a legnagyobb mértékű kedvezményt vesszük figyelembe.

 

Támogatott /támogatók befizetéseiből fedezett táborozás esetén a kedvezmény érvényesítése mindig a támogatással fedezett tábori díjrészletből történik, a jelentkezők ebben az esetben önrészként az előleg teljes összegét fizetik meg.

 

 

 1. Jelentkezés:

 

A jelentkezés folyamatosan, a táborszervező Kihívás Extrém SE honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és a Szervező részére elektronikus úton való megküldésével lehetséges.

 

A jelentkezési lap a kitöltését követően az Elküldés gombra kattintva küldhető el a Szervező részére. Ennek során a Táborozó, illetve törvényes képviselője a megfelelő jelölőnégyzetbe kattintással tanúsítja a jelen részvételi szabályzat mint általános szerződési feltételek, a Szervező adatvédelmi tájékoztatójának, valamint házirendjének megismerését és elfogadását. Amennyiben korábban jelentkezési lap kitöltésére nem került sor, a jelentkezési lapot és a táborozáshoz szükséges nyomtatványokat a helyszínen kell kitölteni és aláírni.

 

A Jelentkezési lapot és egyéb írásbeli nyilatkozatokat cselekvőképtelen, vagy 14. év alatti táborozó helyett annak törvényes képviselője köteles kitölteni, beküldeni (papír alapú jelentkezés esetén aláírni), míg korlátozottan cselekvőképes, illetve 14. évet betöltött, nem cselekvőképtelen kiskorú Táborozó esetében a Táborozó és törvényes képviselője együttesen köteles kitölteni és beküldeni (illetve papír alapú jelentkezés esetén közösen írják alá). Elektronikus jelentkezés során a kitöltő felület erre külön felhívást tartalmaz.

 

A Táborozók számára a táborokban és a programokon való részvételt a szabad helyek függvényében tudjuk biztosítani. Amennyiben az jelentkezők által kért vagy megjelölt időpontban már nincsen szabad hely, az esetben a Szervező a megadott elérhetőségeken felveszi a jelentkezőkkel a kapcsolatot, és másik szabad dátumot ajánl fel, melynek elfogadása nem kötelező.

 

Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikus levélben igazolja vissza. A visszaigazolás tartalmazza az előleg/önrész megfizetésére vonatkozó tudnivalókat, a pontos fizetési határidőt és a fizetési lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást. A fizetési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanap, de amennyiben a jelentkezéskor a tábor kezdetéig ennél kevesebb idő van hátra, akkor legkésőbb a tábor kezdetéig.

 

 

A tábori előleg, illetve a tábor díjának be nem fizetése, és a szükséges dokumentumok (jelentkezési lap, egészségügyi és Covid nyilatkozat) hiánya a táborban való részvétel meghiúsulását eredményezheti, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül!

 

Fontos, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor ügyeljenek az adatok pontosságára, hiszen azok alapján kerül sor a szállásfoglalásra, számlázásra! A Szervező nem köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező által megadott adatok valósak illetve helytállóak-e, azokért a Táborozó illetve Törvényes képviselője felelős. A téves adatok és hiányosság a táborban való részvétel meghiúsulását eredményezhetik.

 

VÁLTOZÁSOK A COVID-19 OKOZTA PANDÉMIÁRA TEKINTETTEL:

 

Igyekszünk a jelenlegi helyzetben is rugalmasan hozzáállni a vírushelyzet miatti, nehezített körülményekhez, és ezt a partnereinknél is elérni. Ezért tudjuk azt javasolni mindenkinek, hogy bátran regisztráljanak táborainkba, egyelőre az előleg befizetése nélkül. A körülményekhez igazodva, az előleget elegendő májusban befizetni. Addigra, reméljük, tisztán láthatóak lesznek a nyári táboroztatás lehetőségei és így megkímélünk mindenkit a felesleges tranzakcióktól! Ez a módszer a tavalyi pandémiás helyzetben már jól bevált! Amint a körülmények változnak és biztosabb információink lesznek a nyári táborozási lehetőségekről, azokról hírt adunk.

 

 

 

 

 1. Lemondási és módosítási feltételekről

 

A táborozás lemondása kizárólag írásban érvényes, mely alatt postai út és a jelentkezéskor megadott e-mail címről érkezett elektronikus levél értendő.

 

A szörftábor turnusának kezdő időpontját megelőző 14 napig a jelentkező a tábort díjmentesen lemondhatja, ez esetben a már megfizetett összeget visszatérítjük.

 

A szörftábor kezdő időpontját megelőző 14 napon belül a tábor az előleg összegének ellenében mondható le.

 

Az adott turnus megkezdését követően, a jelentkező részéről bármilyen okból történő lemondás esetén a Tábor Szervezőinek nem áll módjában a turnus díjának visszatérítése. A tábor lemondása esetén a befizetett részvételi díjból a lemondásra tekintettel járó összeget a Szervező jogosult visszatartani, és az ezen felüli részt 8 munkanapon belül visszajuttatja a befizető részére.

 

Kérjük a Szülőt, hogy esetleges lemondási szándékát minél előbb jelezze a Tábor Szervezőinek!

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábort illetve az egyes turnusokat (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Erről a táborozást megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Résztvevőket. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a már megfizetett összeg 8 munkanapon belül visszajár, azonban a megfizetett részvételi díjon felül egyéb követelést a Szülő nem támaszthat. Amennyiben arra lehetőség van, a meghiúsult tábor helyett a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a jelentkező/törvényes képviselője nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást elfogadja, úgy a módosítás díjtalan.

 

Tábor időpont módosításának feltétele:

 

Az eredetileg választott időpontot megelőző 14 napig a kizárólag a szabad helyek figyelembe vétele mellett tudunk csereidőpontot felajánlani díjmentesen; ezt követően 3.000,-Ft módosítási díj ellenében lehetséges a tábor időpontjának módosítása.

 

Amennyiben a Táborozó – hitelesen, orvosi igazolással egyidejűleg igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van.

 

Az időpont módosítása minden esetben egyéni egyeztetés tárgya, kérjük, hogy mihamarabb vegyék fel velünk a kapcsolatot!

 

Szervező saját döntése alapján, méltányosságból az 5. pontokban foglalt rendelkezésektől eltérhet.

 

Amennyiben a Szervező a befizetett Részvételi díjat köteles részben vagy egészben visszatéríteni, úgy azt arra a bankszámlára utalással fizeti meg, amelyikről a Részvételi díj a számára megfizetése került. A visszafizetendő Részvételi díjba a Szervező az esetleges, fentiekben részletezett igényét jogosult beszámítani.

 

VÁLTOZÁSOK A COVID-19 OKOZTA PANDÉMIÁRA TEKINTETTEL:

 

A Covid-19 okozta pandémiás helyzetben a hatályos jogszabályi és egészségügyi rendelkezésekhez igazodunk. Az emiatt meghiúsuló táborok, illetve a külföldi jelentkezők esetében az országba való beutazási feltételek ellehetetlenülése miatt a már megfizetett előleg és tábori díj visszafizetésre kerül, illetve amennyiben más időpontban lehetséges a tábor tartása, akkor kérésre – a szabad helyek függvényében – másik turnusra jóváírja az összeget a Szervező. Kérjük a külföldi jelentkezőket, hogy az akadályról a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesítsék a Szervezőt!

 

 

 

 1. Szervezők jogai és kötelezettségei:

 

Szervező köteles a jelen részvételi szabályokban és a táborok részletes leírását tartalmazó dokumentumban foglalt szolgáltatást teljesíteni, azaz a táborozást lebonyolítani. A Résztvevő illetve törvényes képviselője azonnali hatályú felmondásra jogosult, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.

 

Szervezők kijelentik, hogy mindent megtesznek a Résztvevők színvonalas oktatásáért, illetve a sport szabályainak megfelelően lehetőséget biztosítanak a sportolásra. Az étkeztetést választó Táborozók számára napi háromszori étkezést biztosítanak, a tábori tájékoztatóban megjelöltek szerint.

 

A gyermek és fiatalkorú résztvevők biztonsága érdekében az Egyesület oktatói illetve személyzete folyamatos felügyeletet biztosítanak a tábor ideje alatt. A gyermeket kizárólag a szülő, gondviselő, törvényes képviselő vagy az általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki.

 

A tábor Szervezőit csak a Házirendben és a jelen részvételi feltételekben vállalt kötelezettségek tekintetében terheli felelősség, minden más esetben az a Táborozót illetve a Szülőt terheli. A gyermek esetleges károkozásaiért a Polgári Törvénykönyv értelmében felelősség a Szülőt terheli.

 

Szervező jogosult a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani és a teljesítést megtagadni, illetve megkezdett táborozás esetén a Táborozót a táborból hazaküldeni, amennyiben:

 1. a Résztvevő határidőben nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.
 2. a Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
 3. a Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket; szándékosan kárt okoz
 4. a Táborozó a társaival, a Szervezővel vagy annak alkalmazottjaival durván viselkedik, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 5. a Táborozó alkohol vagy drogok, vagy más tudatmódosító szerek befolyása alatt áll
 6. ha alappal gyanítható, hogy az üdülő, a Szervező vagy más táborozó tulajdonában szándékosan kárt tett, vagy eltulajdonította.

 

 

 1. A résztvevők jogai és kötelezettségei

 

A Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával a jelen részvételi szabályzatban és a kihirdetett házirendben foglaltakat.

 

Táborozó köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve törvényes képviselője felelős. A Szervező által szervezett táborokban és programokon a Táborozó saját felelősségére, a Jelentkezési lapon illetve az egészségügyi nyilatkozaton tett korlátozásokkal vesz részt.

 

A Résztvevők kötelesek a fizetési kötelezettségüket határidőben teljesíteni.

 

A Résztvevők kötelesek a tábor végeztével (illetve amennyiben a jelen szabályzat ennél korábbi időpontot határoz meg, az esetben azonnal) a Tábort, a tábor helyszínét csomagjaikkal elhagyni.

 

 

 1. Egészségügyi előírások, biztosítás

 

A Táborozó illetve a Törvényes képviselő a Jelentkezési lapon és a Szervező által rendszeresített egészségügyi hozzájáruló nyilatkozaton köteles tájékoztatni a Szervezőt a Táborozót érintő minden olyan körülményről, amely a biztonságos felügyeletét érintheti, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakról:

 • tartós betegsége
 • rendszeresen szedett gyógyszer, illetve ha a gyógyszer szedését ellenőrizni kell;
 • allergia/ érzékenység valamely gyógyszerre, ételre, italra, vagy más anyagra, állatra stb.;
 • ha a Táborozó bizonyos tevékenységeket valamely okból nem folytathat, nem gyakorolhat, vagy valamely programon nem vehet részt.
 • a Táborozó a táborozásra egészségügyileg alkalmas, a táborozás megkezdésekor fertőző betegségben nem szenved.

 

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkező megjelölt tartós betegsége, különleges ellátást igénylő állapota miatt a jelentkezést mérlegelje, és amennyiben nem rendelkezik a jelentkező felügyeletéhez megfelelő gyakorlattal vagy személyzettel, szaktudással, az esetben a jelentkezést visszautasítsa, és erről a jelentkezést visszaigazoló levélben tájékoztatást adjon. Szervezőt megilleti a jog arra is, hogy megkezdett táborozás esetén a táborozó tartós betegsége, olyan különleges ellátást igénylő állapota miatt, melynek felügyeletére nem rendelkezik megfelelő gyakorlattal, személyzettel vagy szaktudással, a táboroztatást felfüggessze, és a táborozó haladéktalan hazaszállítására szólítsa fel a törvényes képviselőt.

 

A Törvényes képviselő az egészségügyi nyilatkozat benyújtásával kijelenti, hogy a táborozó tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről, amelyet azon nem tüntetett fel. A tájékoztatás elmulasztásából vagy hiányosságából eredő esetleges sérülésekért, károkért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli, azokért a Törvényes képviselő felel.

 

Az egészségügyi hozzájáruló nyilatkozatot a turnus megkezdése előtt minden táborozónak át kell adnia a Szervezők részére. Az egészségügyi nyilatkozatot a jelen szabályzat mellékletét képező, a Szervező által rendszeresített Covid-19 nyilatkozat és az 12/1991. (V.18.) NM rendelet szerinti egészségügyi nyilatkozatban foglaltak szerint teszi meg a törvényes képviselő, illetve nagykorúak esetén maga a táborozó.

 

Az egészségügyi hozzájáruló nyilatkozat hiánya, vagy a kitöltött nyilatkozaton tett valótlan állítás a táborból való kizárást vonhatja maga után, amely esetben visszatérítésre nincs lehetőség!

 

VÁLTOZÁSOK A COVID-19 OKOZTA PANDÉMIÁRA TEKINTETTEL:

 

A pandémiás helyzetre tekintettel egészségügyi nyilatkozatunkat kiegészítettük a COVID-19-re vonatkozó nyilatkozattétellel is.

 

A Szülő a jelentkezéssel és az egészségügyi nyilatkozat aláírásával és megküldésével egyidejűleg igazolja a Tábor Szervezői felé, hogy a magyar jogszabályok értelmében a Magyar Állam felé társadalombiztosítási (TB) fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így a gyermek esetleges bármilyen sérülése, betegsége esetén, amely a Tábor ideje alatt a Tábor programjainak helyszínén történik, a gyermek egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak, így annak semmilyen költsége sem terhelhető tovább a Tábor szervezőire, oktatóira, személyzetére, üzemeltetőire.

 

A Szülő a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a sportfoglalkozásokon és más, mozgással járó programokon. Az abból eredő sérülésekért a Tábor Szervezőit szintén nem terheli felelősség.

 

Amennyiben a Táborozó nem magyar állampolgárságú, és ezáltal magyar társadalombiztosítási juttatásokban nem részesül, úgy a Táborozó köteles a Tábor teljes idejére érvényes Európai Uniós társadalombiztosítási kártyával vagy biztosítónál kötött utas- és balesetbiztosítással rendelkezni és azt a szervező részére csatolni.

 

Fentiek hiányában a Táborozó kizárható a táborozásból.

 

Amennyiben a táborozás során esetlegesen felmerülő bármilyen egészségügyi szolgáltatás következtében – vagy azzal összefüggésben – az egészségügyi szolgáltató vagy más létesítmény felé fizetési kötelezettség keletkezik, úgy az a Szülőt terheli. Amennyiben azt a Tábor az ügyintézés során a szülő helyett megfizeti, úgy a Szülő köteles azt a turnus végéig a Tábor irányába rendezni.

 

 

 1. Személyes adatok védelme, megjelenés

 

A Résztvevő és a törvényes képviselő a jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a Táborozó illetve Törvényes képviselője személyes adatait a jelen részvételi feltételek szerinti szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében, illetve statisztikai céllal, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti céllal és okból kezelje, feldolgozza tárolja és továbbítsa.

 

A jelentkezéssel a résztvevő és a törvényes képviselő hozzájárul, hogy a tábor ideje alatt a résztvevőkről kép és videófelvétel készülhet, amelyet az egyesület saját felhasználására és népszerűsítésére korlátlan ideig, díjmentesen használhat, honlapján illetve közösségi média felületein (pl.: Facebook, YouTube,) közzé tehet, de harmadik személynek nem ad át. A táborban készült fényképek és videók a tábor tulajdonát képezik. A táborban készült kép- és hanganyagok a tábor engedélye nélkül nyilvánosan nem publikálhatóak, fel nem használhatóak; ez alól kivételt képez a személyes célú, nem nyilvános felhasználás. A Résztvevő, illetve Törvényes képviselője kérheti a Szervezőtől az elkészült képek esetében, a Táborozót ábrázoló kép fel nem használást, korlátozott felhasználását illetve törlését.

 

 

A Szervező köteles az adatkezelés biztonságáról gondoskodni, különös tekintettel arra, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férhessen hozzá. A Résztvevő a jelentkezéssel kijelenti, hogy megértette és elfogadja a Szervező adatkezelési tájékoztatóját, mely az alábbi linken érhető el: GDPR

 

 

 1. A tagságról

 

A Tábor díjának befizetésével a Táborozó Szülője/Törvényes képviselője a Táborozónak a Kihívás Extrém SE sportoló tagjává való felvételét kéri, vagy érvényes tagság esetén annak meghosszabbítását kéri.

 

A táborban való részvétellel egyidejűleg a Táborozó az Egyesület sportoló tagjává válik. A tagság az adott év december 31-éig tart.

 

 

 1. Értékek, biztonság

 

Megkérünk mindenkit, hogy a táborokba csak a mindennapi szükségleteiknek megfelelő tárgyakat hozzanak magukkal, nagyobb mennyiségű pénzt, értékes eszközöket, ékszert, telefont, fényképezőt, kamerát, számítógépet, tabletet, drónt, játékokat, stb…) ne. A tábor időtartama alatt ezek megőrzése a táborozók feladata. A táborba hozott saját játékokért, felszerelésekért, ruházatért és technikai eszközökért, azok elvesztéséért, megrongálódásáért, esetleges lopásért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A tábor helyszínének otthont adó üdülő értékmegőrző széfjében az üdülő által meghatározott feltételek szerint van lehetőség – korlátozott mennyiségű – értéktárgy megőrzésére.

 

A telefonokat összegyűjtjük és este a szülői kapcsolattartás érdekében egy rövid meghatározott időre kapják vissza a résztvevők.

 

Javasoljuk, hogy a táborokban mindenki az évszaknak és a sportos tevékenységnek megfelelő, és elegendő mennyiségű ruhaneműt hozzon magával. A ruházat koszolódásáért, megsérüléséért, elvesztéséért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A táborban elveszett és ottfelejtett dolgokat megkísérli felkutatni, és azok a szezon végéig a tábor helyszínén átvehetők.   A Szervező a talált ingóságokat a szezon végét követően nem köteles megőrizni, hanem jogosulttá válik azokat megsemmisíteni, vagy saját egyesületi vagy egyéb jótékony célra fordítani.

 

A jelentkezéssel a Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Szervezők felé bejelentés érkezik káresetről, személyes tulajdon eltűnéséről, az esetben a Szervező jogosult az eset körülményeihez és a lehetőségekhez mérten az esetet felderíteni, a tábort lezárni, a Résztvevőket felkérni a személyes holmijaik bemutatására, illetve szükség esetén a rendőrség közreműködését kérni.

 

 

 1. Házirend

 

A Tábor házirendje jelen részvételi szabályzat mellékletét képezi, és elfogadása a táborozás megkezdésének előfeltétele.

 

A házirendből hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tábor résztvevői a tábor ideje alatt alkoholt, drogot vagy egyéb, önmagukra és a környezetükre veszélyes, vagy tudatmódosító szert nem fogyaszthatnak, veszélyes anyagokat és eszközöket a tábor területére nem vihetnek! Ellenkező esetben a tábort azonnal el kell hagyniuk, a hazautazásról a szülőnek kell gondoskodnia. A befizetett táborozási díj ez esetben nem jár vissza!

 

 

 1. Felelősség, károkozás

 

A tábor ideje alatt a Résztvevők kötelesek betartani a jelen részvételi szabályzatban és a Szervező honlapján írt feltételeket, valamint a Tábor és a helyszín házirendjét. A Résztvevők kötelesek betartani az oktatók és táborfelügyelők irányítását. Ezek megszegéséből eredő károkat a törvényes képviselő köteles megtéríteni.

 

A leírt szabályok az Egyesület felszereléseinek, eszközeinek igénybe vevőire, a helyiségek használóira egyaránt minden esetben kötelező jellegűek. A nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó, illetve Szülője, Törvényes képviselője köteles megtéríteni.

 

Táborozó köteles az őt ért kárt azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges.

 

 

 1. Orvosi ellátás, betegség

 

A jelentkezési lap kitöltésével Táborozó illetve Törvényes képviselője hozzájárul az esetleges betegségek vagy balesetek esetén az orvosi kezelés igénybevételéhez, illetve a számukra történő adattovábbításhoz, beleértve az egészségügyi adatokat is. Akár betegség, akár baleset esetén a gyors ellátás és állapotfelmérés érdekében a Szervezők először az orvost kötelesek értesíteni, ezt követően haladéktalanul értesítik a Szülőket is.

 

Amennyiben a tábor ideje alatt a Táborozó megbetegszik, a tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki pedig köteles a hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A Táborozó a teljes, orvos által igazolt gyógyulásáig a táborba nem engedhető vissza.

 

 

 1. A windsurf programokon való részvétel követelményei:

 

 • Magabiztos úszástudás
 • A tábor helyszínéül szolgáló üdülő szabályzatainak betartása
 • a tábort működtető Kihívás, Extrém, Iskolai- és Sportegyesület szabályzatainak betartása
 • Mentőmellény viselése.

 

A Szervező a szörfözéshez szükséges felszereléseket és védőruházatot biztosítja, ezek használata mindenkire nézve rendeltetésszerűen kötelező. Amennyiben az eszközöket vagy a ruházatot a használója nem rendeltetésszerűen használja vagy megrongálja, a kár megtérítésére köteles.

 

 

 1. A szerződési és táborozási feltételek elfogadása:

 

A jelentkezési lap kitöltésével és Szervező részére megküldésével, illetve aláírásával a résztvevő és törvényes képviselője kijelentik, hogy a táborozás, oktatás és a Szervező által nyújtott szolgáltatás feltételeit megismerték, tudomásul vették és betartásukért magukra nézve kötelezettséget vállalnak.

 

Szülő a jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra is, hogy a Táborozó számára a táborozási feltételek releváns részeit elmagyarázza.

 

Jelen szerződési és táborozási feltételek 2021. május 1. napjától határozatlan ideig hatályosak. Bármely jövőbeli módosítása a Szervező honlapján való közzététellel lépnek hatályba, melyek nem érintik az ezt megelőzően kötött ügyletek tartalmát.

 

A jelen részvételi szabályok mint általános szerződési feltételek a Szervező honlapján folyamatosan elérhetőek, nyomtathatók, elmenthetők.

 

A Szervező és a Táborozó, illetve a Törvényes képviselői közötti jogviszony a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lapnak a Szervező részére való megküldésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre; a jelen részvételi szabályzat rendelkezései szerint; mely írásban, elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikus levélben igazolja vissza.

 

Az így létrejött szerződés megszűnik a Táborozás utolsó napjával, illetve a jelen részvételi feltételekben meghatározott egyéb, korábbi időpontokban. Ettől eltérően bizonyos jogok és kötelezettségek jellegüktől fogva, a Szerződés megszűnését követően továbbra is fennmaradnak (pl. Felvételek felhasználása).

 

Szervező a hivatalos nyilatkozatait a petrotunde@extrem-se.hu e-mail címről, a Jelentkezési lapon a Törvényes képviselő által megadott e-mail címre küldött, kézbesítés igazolással ellátott elektronikus üzenettel teljesíti, és ugyanide várja a Táborozó, illetve Törvényes képviselőjének a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait, a Jelentkezési lapon megadott e-mail címről.

 

A jelen Részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

 

 1. Panaszkezelés, jogvita rendezése

 

Amennyiben a jelentkezőnek, Résztvevőnek a Szervező által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy azt postai levél útján, Szervező székhelyére címezve jelentheti be.

 

Szervező a panaszt megvizsgálja, ha szükséges, beszerzi a szükséges információkat a tanfolyamon vagy a táborban résztvevő egyéb személyektől és a vizsgálat eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja a panasztevőt.

 

Ha a panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy joga van a saját lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti, vagy a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Az eljárás feltétele az azt megelőző, sikertelen egyeztetési kísérlet közvetlenül a panasztevő és a Szervező között. A békéltető testületekkel kapcsolatban további információ az alábbi honlapon érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A Felek között a jelen részvételi feltételek szerint létrejött jogviszonyból eredő jogvitát elsősorban egymás között, békés úton kell megkísérelni rendezni. Ennek eredménytelensége esetén hatáskörtől függően a Szervező székhelye szerinti bíróság rendelkezik a jogvita elbírálására kizárólagos illetékességgel. A bírósági jogérvényesítéssel kapcsolatban további információ az alábbi honlapon érhető el: http://www.birosagok.hu

 

 

Kelt: Budapest, 2021. május 1.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TÁBORI REGISZTRÁCIÓHOZ

 

Jelen nyilatkozatom útján (kiskorú esetén a törvényes képviselő nyilatkozata útján) kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Egyesület mint adatkezelő a megadott személyes adataimat a Sporttörvényben és az Egyesület alapszabályában meghatározott jogszerű keretek között, a jelen tájékoztatóban megjelölt célból megismerje, és azokat kezelje.

 

Tudomásul veszem a tájékoztatást, hogy érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatkezelésről szóló információ adást, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Az érintett személynek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy az Egyesületnél kérheti az adatvédelemmel kapcsolatos sérelme esetén panasza kivizsgálását, illetve joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani, illetve bírósághoz fordulni. További, illetve bővebb információ az Egyesület Adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

 

Irányadó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

 

Adatkezelő:

Név: Kihívás, Extrém, Iskolai és Szabadidősport Egyesület

Székhelye: 1238 Budapest, Kő utca 14/B.

Bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0011574

Honlap: http://extrem-se.hu/; E-mail: petrotunde@extrem-se.hu; Telefon:

+36/204-722-338

 

 

 

A kezelhető személyes adatok köre:

Az Egyesület által szervezett táborok résztvevői, az általa nyújtott sportszolgáltatások igénybe vevői, az általa üzemeltetett sport infrastruktúra használói és az üzemlettet ingatlanokba, táborozók, sportolók) tekintetében az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

 • név, születési hely és idő, lakhely, anyja neve, TAJ száma, szig. száma, (felnőttek esetén telefonszáma, e-mail címe)
 • kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • betegség, speciális értrendi igény, ételallergia, felmerült egészségügyi személyes adat,
 • felmerült egyéb személyes adat, a programokon való részvételhez szükséges alkalmasság megítéléséhez.
 • a táborban a résztvevőkről készült fénykép- és videófelvételek.

 

Az adatkezelés célja: tábori regisztráció, azonosítás, szállásfoglalással kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás, kapcsolattartás a törvényes képviselővel, tábori dokumentáció, statisztika, illetve kép-s videofelvételek esetén a szervező szolgáltatásának népszerűsítése. A TAJ számot a sportfoglalkozásokon esetleg elszenvedett baleset esetén orvosi segítség igénybevétele céljából tartjuk nyilván. A betegségekkel, speciális étrenddel, úszásbiztonsággal és egyebekkel kapcsolatos kérdések a táborozásra való alkalmasság felmérését és az egészségügyi kockázatok mérlegelését célozzák, illetve az érintett személy részére nyújtandó megfelelő szolgáltatás és egészségügyi ellátás céljából szükséges. A nyilatkozattétel megtagadása esetén az Egyesület a táborban való részvételt, a kiszolgáló infrastruktúra igénybevételét, a foglalkozásokon való részvételt és a kiszolgáló ingatlanok területére való belépést megtagadhatja.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a magánszemély az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja]. Ezen esetekben a személyes adatok szolgáltatása az Egyesülettel történő szerződéskötés előfeltétele. Továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeken alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. Az Egyesület jogos érdeke, hogy a táborozókkal, azok szüleivel kapcsolatot fenntartsa. Egyes adatok kezelése (betegségek, úszásbiztonság, egyebek, az érintett tábori részvételével járó fényképek, videófelvételek kezelése) az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

 

Az adatkezelésben érintettek köre:

Az Egyesület szolgáltatásait és sport infrastruktúráját igénybe vevő személyek, vendégek, táborozók, sportolók.

 

Az adatkezelés formája:

Papír alapú. A papír alapú adatkezelés a nyilatkozatok lefűzésével valósul meg.

 

A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő és alkalmazottai, illetve megbízásában álló személyek (pl.: oktatók, tábori kisegítő személyzet). Az adatok továbbítása a tábor szálláshelye részére történik, a szállásfoglalás céljából; illetve orvosi ellátás szükségessége esetén az eljáró egészségügyi szolgáltató részére.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: A kezelt személyes adatokat a táborozás utolsó napjától számított 1 hónapon belül törli az adatkezelő, kivéve, ha az adatok más jogcímen is nyilvántartottak. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett törlésre vonatkozó kérelméig.

 

A személyes adatok forrása:

Az érintett nyilatkozata. Cselekevőképtelen táborozó helyett jogait törvényes képviselője gyakorolja; ez esetben a nyilatkozatot a törvényes képviselő tölti ki és írja alá, míg korlátozottan cselekvőképes táborzó (14 évet betöltött, cselekvőképes kiskorú) esetén a nyilatkozatot a törvényes képviselő mellett maga a Táborozó is aláírja.

 

Jelen nyilatkozatot elolvasása és értelmezést követően szabad akaratomból, a tábori jelentkezési lap aláírásával egyidejűleg teszem meg és az Egyesület által a fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat adva, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

 

 

 

Kelt: …………………, 2021. ……………..

 

 

…………………………………

Táborozó aláírása

 

 

Törvényes képviselő aláírása:

…………………………………

Aláírás